دکتر آرمان

پسرک شاد و دوست داشتنی ما

2سالگیت مبارک آرمانم...

                    پسرم منت برسر تقویم نهادی! امروز را سرافراز کردیا باقی روزها را در حسرت گذاشتی! 2سالگیت مبارک گلم. .دوشنبه شب خونه مامانی یه جشن تولد کوچولو برات گرفتیم.   بابا جونی 50 تومن هدیه داد. مامانی قطار هدیه داد. اینم هدیه دایی حسین.   اینم هدیه خاله سارا.   سه شنبه شام خونه عمو امیر دعوت بودیم .یه کیک گرفتیم تا دورهم شادی کنیم.       بابا محمدوعزیز40تومن هدیه دادن. عمواحمد وزن عموکارت50 تومنی شهربازی هدیه دادن. اینم هدیه  خانوا...
17 تير 1393

تولد خاله سارا...

دیروز مامان جونی برای خاله سارا تولد گرفته بود . تولد خیلی  خیلی خوب بود و حسابی خوش گذشت  توهم پسر گلم از اول تا آخر تولد در حال رقاصی بودی تا اینکه اونقد خسته شدی و تو بغل مامان جون  خوابت برد. امیدوارم خواهر خوبم هزاران سال زنده باشی و پاینده.   ...
19 ارديبهشت 1393