دکتر آرمان

پسرک شاد و دوست داشتنی ما

بیان کلمه های شیرین زبونمون ...

دلبندمون در سن 2 سال و 10 ماهگی  این  کلمه ها را  ااینگونه بیان میکنه ! مثلا: هواپیما: اکاماما پفک: تفک تخم مرغ: بو لو لوخ بستنی قیفی :بستنی کیفی کنترل:کنتروم       ...
15 ارديبهشت 1394

کلمه های مخصوص گل پسر...

گوم گوم (ماشین) ببل(بغل) ممک(کمک) ممک(نمک) ممک(شکر) اینارا هر کدوم تو جای خودش بکار میبری که متوجه می شیم منظورت چیه. اویلا(گوجه) لولو(قاشق) الام(سلام) عسسسسسلم این کلمه های خوشمزه و بانمکو در سن 2سال و 3 ماهگی  بیان می کنی ...
19 مهر 1393