دکتر آرمان

سومین بهارزندگیت مبارک نفسم...

آرمانکم امسال تولدت مصادف شده با شب قدر .... امیدوارم در پناه این روزهای عزیز سالم بزرگ بشی. اینم لباسم هدیه ای ناقابل ازطرف خودم .  مامان جونی و باباجونم برات پتوی تایستونی هدیه دادن.   ...
16 تير 1394

بیان کلمه های شیرین زبونمون ...

دلبندمون در سن 2 سال و 10 ماهگی  این  کلمه ها را  ااینگونه بیان میکنه ! مثلا: هواپیما: اکاماما پفک: تفک تخم مرغ: بو لو لوخ بستنی قیفی :بستنی کیفی کنترل:کنتروم       ...
15 ارديبهشت 1394