آرمانآرمان، تا این لحظه 6 سال و 6 ماه و 16 روز سن دارد

دکتر آرمان

2سالگیت مبارک آرمانم...

                    پسرم منت برسر تقویم نهادی! امروز را سرافراز کردیا باقی روزها را در حسرت گذاشتی! 2سالگیت مبارک گلم. .دوشنبه شب خونه مامانی یه جشن تولد کوچولو برات گرفتیم.   بابا جونی 50 تومن هدیه داد. مامانی قطار هدیه داد. اینم هدیه دایی حسین.   اینم هدیه خاله سارا.   سه شنبه شام خونه عمو امیر دعوت بودیم .یه کیک گرفتیم تا دورهم شادی کنیم.       بابا محمدوعزیز40تومن هدیه دادن. عمواحمد وزن عموکارت50 تومنی شهربازی هدیه دادن. اینم هدیه  خانوا...
17 تير 1393
1