دکتر آرمان

بیان کلمه های شیرین زبونمون ...

دلبندمون در سن 2 سال و 10 ماهگی  این  کلمه ها را  ااینگونه بیان میکنه ! مثلا: هواپیما: اکاماما پفک: تفک تخم مرغ: بو لو لوخ بستنی قیفی :بستنی کیفی کنترل:کنتروم       ...
15 ارديبهشت 1394
1