دکتر آرمان

یادگرفتی عزاداری کنی نفسم...

عزیزم الهی قربون دل پاکت برم که تامیبینی سینه زدنو شروع میکنی به سینه زدن نفسم. خب پارسال علی اصغر شدی و امسال براش داری سینه میزنی گلم . ازامام حسین و علی اصغر می خوام همیشه نگهدارت باشن جونم.
25 آبان 1392

بازی با حلقه های هوش...

  عاشق این اسباب بازیت هستی این حلقه ی هوش و عمه فاطمه برات خریده خیلی دوسش داری وقتی که بازی کردنت تموم میشه همه حلقه هارا توخونه پخش میکنی منم همش کارمه که جمعشون کنم ولی بی فایدس هرجاکه قایم میکنم نمیدونم چجور متوجه میشی و زودجاشو پیدامیکنی و میگی بده ! ای پسرک بلایم ...
14 آبان 1392

گفتن صدای حیوانات...

عزیزدلم یاد گرفتی که وقتی بهت میگیم هاپو چی میگه میگی هاپ  هاپ هاپ میگیم نونو چی میگه میگی میوووو آفرین بهت ای گل ناز بانمکم بوس. ...
13 آبان 1392

مشهد آرمان...

شنبه 7/27طلبده شدیم بریم مشهد .   این عکسو توآتلیه مشهد ازت انداختیم تایادگاری بمونه رفتن  اولین مشهدتو.   واااااااااااااااااااااااای منوخورد     این سوغاتیای مشهد برای عزیزطلاموووووووووون عینک کلاه انگشتر نقره تابهت میگیم انگشترتو نشون بده اینطوری میکنی   ...
4 آبان 1392
1