آرمانآرمان، تا این لحظه 6 سال و 6 ماه و 16 روز سن دارد

دکتر آرمان

نگاهت برایم سرشار از آرامش است...

     یا رب این نوگل خندان که سپردی به منش مـی‌سـپـارم بـه تـو از چـشـم حـسود چمنش نفس ناز تر از جان چه شد از چشم بدان دور بــاد آفــت دور فــلـک از جـان و تـنـش  ...
24 مرداد 1392

13ماهگی نفسم آرمان...

پسرک دوست داشتنی ماروزهای دومین سال زندگیت هم شروع شد. مبارکت باشه همه هستی من. امیدوارم تمامی فصلهای بهارو تابستان وپاییزو زمستان زندگی برات قشنگ باشه نازنین قلبم دوچیز دراین دنیا بهترینند: گریستن از سر شوق وخندیدن از ته دل ... هر دو برای تو باشند جان مادر... آرزویمان برایت همین است دنیایمان را میدهیم برای لبخندت... هراسی نیست... شاد که باشی دوباره دنیا از آن ماست.       ...
17 مرداد 1392

کار های جالب دیگه که یادگرفتی گلم...

عزیزترینم توسن یک سال و 15 روزگیت یاد گرفتی که وقتی بهت  میگیم آرمان موهات کو؟؟؟؟دستاتو میذاری روی موهات  و نشون میدی ... الهی فدای موهای طلات بشم  نمک خانوادمووووووووووووووووووووووووون   بابایی بهت میگه آرمان بیا اتل متل توتوله ....تو میگی ات... بعدمیزنی رو پاهای بابایی یعنی داری بازی میکنی! وقتی هم که میگیم کلاغ پر انگشت کوچولوتو میذاری زمین یعنی داری کلاغ پر بازی میکنی...   قرررررررررررررررررررررررررررررررررررررربوووووووووووووووووووووووووووووووون شیرین کاریات ...
5 مرداد 1392
1