آرمانآرمان، تا این لحظه 6 سال و 6 ماه و 16 روز سن دارد

دکتر آرمان

آرمان جون،به خودت رحم کن!

زیبای زندگیم موندم چجوری با ناخنای کوتاه باز می تونی خودتو اینجوری چنگ بندازی ! قربون اون صورت مثل ماهت برم من که خط خطی کردیش..... دل مامانی ریش میشه دیگه نکنیااااااااااااافدات شم.   ...
18 آبان 1391
1